Siirry pääsisältöön
  • KM-Retail
  • KM-Retail
  • KM-Retail

KM-Retail - vähittäiskauppapalveluiden kuluttajalähtöinen kehittäminen

Innovaatioteoriat ja japanilaiset tietojohtamisen teoriat ovat osoittaneet, että yrityksen johto voi hyödyntää erilaisia johtamisjärjestelmiä kannustaakseen kauppojen työntekijöitä palveluinnovaatioihin keskusjohtoisen mallin sijasta. KM-Retail -projektissa tutkitaan ja kehitetään tällaisia asiakas- ja työntekijälähtöisiä johtamisjärjestelmiä. Nämä järjestelmät käsittävät mekanismeja, joiden avulla voidaan tunnistaa asiakkaiden ideoita ja tarpeita sekä välittää näitä palveluideoita kaupoista pääkonttoriin.

Tutkimus yhdistää japanilaisia johtamisen ja tietojohtamisen teorioita ja palveluinnovaatioiden sekä liiketoimintamallien teorioita kuluttajatutkimukseen ja kulttuurien tutkimukseen. Näiden teorioiden mukaan yritys pystyy saavuttamaan kilpailuetua kannustamalla kaupan työntekijöitä jatkuviin pieniin palveluinnovaatioihin ja sopeuttamalla palvelua paikallisiin asiakastarpeisiin. Tutkimusmenetelminä ovat haastattelut, havainnointi, johtamisjärjestelmien testaaminen ja osallistava työpajatyöskentely.

Hankkeen nimi, KM-Retail, on lyhenne sanoista ”Knowledge Management”.

Projektin kesto on kaksi vuotta, 1.1.2011-31.12.2012.

Projektin budjetti on noin 900.000 euroa.

Projektin rahoittajia ovat Tekes, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja yrityspartnerit.

Yrityspartnereita ovat Eurokangas Oy, Fujitsu Services Oy, Pickinno Oy, Rautakirja Oy ja Stockmann Oyj Abp.

Projektin toteuttavat tutkimuslaitokset ovat Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskus ja Helsingin yliopiston taloustieteen laitos.

Projektin kansainvälisiä yhteistyöyliopistoja ovat Tokyo Institute of Technology (Japani), Hokkaido Information University (Japani) ja Copenhagen Business School (Tanska).